Fremmede arter i norsk natur

Artsdatabanken i norge har de senere årene observert og registert planter og andre organismer som er innført til norge (fremmede arter). Planter observert i norge før år 1800 regnes som norske og er ikke vurdert.

Plantene har blitt vurder etter gitte kriterier og kategorisert for hvordan de muligens kan påvirke stedegen norsk natur. De har så lagt dette ut i https://artsdatabanken.no/fremmedartslista2018.

Ut fra denne listen så har norske myndigheter laget et regelverk over hvilke planter som kan utgjøre en trussel for norks natur, og en del planter er også blitt forbudt å selge, og ellers flytte på.

Planter som er forbudt, er fjernet fra vårt sortiment.

De andre sortene som er oppført i kategoriene SE : Svært høy risiko og HI : Høy risiko er vi pålagt å informere kundene om. Disse sortene er tillat å plante på egen privat eiendom, men ikke uten vidre i offentlig rom. Som hageeier plikter du å passe på at plantene ikke etablerer seg i naturen utenfor din hage. Det vil si at hageavfall fra disse plantene ikke skal kastes i naturen. Ser du at planter spirer opp i naturen utenfor din hage skal du også fjerne disse.

Vi informerer om hvilke slag dette gjelder når kundene er her og handler, men for å bedre informere om det har vi nå lagt inn i merknadsfeltet på sortmentslistene vår her på nettsidene. Der kan dere klikke på lenken, og bli vidresendt til Artsdatabanken sine sider med informasjon om planten det gjelder.

Søknadspliktige planter.
En del planter må det søkes tilatelse til å plante ut i det offentlige rom, og gjelder derfor for kommuner og entreprenører. Disse er merket med Søknadspliktig i våre sortimentslister.