Plante hekk?

Kategorien hekkplanter inneholder planter som i utgangspunktet er beregnet til å bruke ved planting av hekk. Mange av sortene er de samme som finnes i gruppen prydbusker, men her som yngre planter for salg i større antall.

Hekkplanter i stedet for gjerde?

Hekkeplanter skaper rom i hagen, lave hekker kan gi avgrensinger til ulike deler av hagen, mens høyere hekker gir skjerming og le. Å plante hekkplanter gir en mulighet for å skjerme seg fra naboen eller veien, og du kan forme den som du vil, når du får litt størrelse på den.

Hekkplanter kommer i mange ulike sorter. Vi har kompetansen som skal til for å gi deg de beste rådene rundt planting av hekk etter ditt behov.

HAR DU SPØRSMÅL?

Vestby Planteskole er en familiebedrift som driver med produksjon av hekkplanter utenfor Sarpsborg i Østfold.

Botanisk navnNorsk navnBeholdning pr. 26.05.2021Merknad
'Dagmar Hastrup' 30-150 stk.
''Hansa 30-150 stk.
Amelanchier alnifolia 'Alvdal'Heggsøtmispel over 150 stk. Søknads-pliktig
Amelanchier spicata 'Moelv'Junisøtmispel 30-150 stk. Risiko: SE / Søknads-pliktig
Aronia melanocarpa 'Moskva'Svartsurbær0 stk.Utsolgt
Carpinus betulus Agnbøk over 150 stk.
Cotoneaster lucidus 'Romsdal'Blankmispel under 30 stk. Risiko: SE / Søknads-pliktig
Crataegus intricata 'Fåberg'Amerikahagtorn0 stk.Utsolgt
Fagus sylvatica Vanlig bøk over 150 stk.
Fagus sylvatica 'Purpurea'Blodbøk 30-150 stk.
Ligustrum ovalifolium Vintergrønn liguster over 150 stk.
Ligustrum vulgare over 150 stk.
Ligustrum vulgare 'Liga' over 150 stk.
Picea abies Vanlig gran 30-150 stk.
Picea omorica 30-150 stk.
Potentilla fruticosa 'Goldfinger'Gul Potentilla 30-150 stk.
Ribes alpinum 'Hemus'Alperips 30-150 stk.
Spiraea cinerea 'Grefsheim'Brudespirea 30-150 stk.
Syringa vulgaris Vanlig syrin over 150 stk.
Syringa vulgaris 'Alba'Hvit vanlig syrin 30-150 stk.
Thuja occidentalis 'Brabant'Søylethuja 'Brabant' over 150 stk.
Thuja occidentalis 'Holmstrup'Kjegletuja 'Holmstrup' over 150 stk.
Thuja occidentalis 'Smaragd'Søyetuja 'Smaragd' over 150 stk.
Tilia cordata Vanlig Lind 30-150 stk.