Plante hekk?

Kategorien hekkplanter inneholder planter som i utgangspunktet er beregnet til å bruke ved planting av hekk. Mange av sortene er de samme som finnes i gruppen prydbusker, men her som yngre planter for salg i større antall.

Hekkplanter i stedet for gjerde?

Hekkeplanter skaper rom i hagen, lave hekker kan gi avgrensinger til ulike deler av hagen, mens høyere hekker gir skjerming og le. Å plante hekkplanter gir en mulighet for å skjerme seg fra naboen eller veien, og du kan forme den som du vil, når du får litt størrelse på den.

Hekkplanter kommer i mange ulike sorter. Vi har kompetansen som skal til for å gi deg de beste rådene rundt planting av hekk etter ditt behov.

HAR DU SPØRSMÅL?

Vestby Planteskole er en familiebedrift som driver med produksjon av hekkplanter utenfor Sarpsborg i Østfold.

Botanisk navnNorsk navnBeholdning pr. 17.02.2023Merknad
'Dagmar Hastrup'Rose 'Dagmar Hastrup' 30-150 stk.
'Hansa'Rose 'Hansa' 30-150 stk.
Amelanchier alnifolia 'Alvdal'Heggsøtmispel over 150 stk. Søknads-pliktig
Amelanchier spicata 'Moelv'Junisøtmispel over 150 stk. Risiko: SE / Søknads-pliktig
Aronia melanocarpa 'Moskva'Svartsurbær over 150 stk.
Carpinus betulus Agnbøk over 150 stk.
Fagus sylvatica Vanlig bøk over 150 stk.
Fagus sylvatica 'Purpurea'Blodbøk over 150 stk.Ordrebekr. fra leverandør
Ligustrum ovalifolium Vintergrønn liguster over 150 stk.Ordrebekr. fra leverandør
Ligustrum vulgare Vanlig liguster over 150 stk.
Ligustrum vulgare 'Liga'Vanlig liguster 'Liga' over 150 stk.
Picea abies Vanlig gran 30-150 stk.Ordrebekr. fra leverandør
Picea omorica Serbergran over 150 stk.
Potentilla fruticosa 'Goldfinger'Gul Potentilla 30-150 stk.
Ribes alpinum 'Hemus'Alperips over 150 stk.
Ribes alpinum 'Schmidt'Alperips under 30 stk.
Spiraea bumalda 'Froebeli'Vanlig Rosespirea under 30 stk.
Spiraea cinerea 'Grefsheim'Brudespirea over 150 stk.
Syringa vulgaris Vanlig syrin over 150 stk.
Syringa vulgaris 'Alba'Hvit vanlig syrin 30-150 stk.
Thuja occidentalis 'Brabant'Søylethuja 'Brabant' over 150 stk.Ordrebekr. fra leverandør
Thuja occidentalis 'Holmstrup'Kjegletuja 'Holmstrup' under 30 stk.
Thuja occidentalis 'Smaragd'Søyetuja 'Smaragd' over 150 stk.
Tilia cordata Vanlig Lind 30-150 stk.Ordrebekr. fra leverandør