Blodberberis

Plante hekk?

Kategorien hekkplanter inneholder planter som i utgangspunktet er beregnet til å bruke ved planting av hekk. Mange av sortene er de samme som finnes i gruppen prydbusker, men her som yngre planter for salg i større antall.

Hekkplanter i stedet for gjerde?

Hekkeplanter skaper rom i hagen, lave hekker kan gi avgrensinger til ulike deler av hagen, mens høyere hekker gir skjerming og le. Å plante hekkplanter gir en mulighet for å skjerme seg fra naboen eller veien, og du kan forme den som du vil, når du får litt størrelse på den.

Hekkplanter kommer i mange ulike sorter. Vi har kompetansen som skal til for å gi deg de beste rådene rundt planting av hekk etter ditt behov.

HAR DU SPØRSMÅL?

Vestby Planteskole er en familiebedrift som driver med produksjon av hekkplanter utenfor Sarpsborg i Østfold.

Botanisk navnNorsk navnBeholdning pr. 03.03.2017Merknad
'Dagmar Hastrup' 30-150
''Hansa 30-150
Amelanchier alnifolia 'Alvdal'Heggsøtmispel over 150
Amelanchier spicata 'Moelv'Junisøtmispel over 150
Aronia melanocarpa 'Moskva'Svartsurbær over 150
Carpinus betulus Agnbøk over 150
Cotoneaster lucidus 'Romsdal'Blankmispel over 150
Fagus sylvatica Vanlig bøk over 150
Fagus sylvatica 'Purpurea'Blodbøk over 150
Ligustrum ovalifolium Vintergrønn liguster over 150
Ligustrum vulgare 'Liga' over 150
Ligustrum vulgare 'Listrum'Liguster over 150
Ligustrum vulgare 'Maslø' under 30
Picea abies Vanlig gran under 30
Picea omorica over 150
Potentilla fruticosa 'Goldfinger'Gul Potentilla over 150
Ribes alpinum 'Hemus'Alperips over 150
Spiraea cinerea 'Grefsheim'Brudespirea over 150
Syringa vulgaris Vanlig syrin 30-150
Syringa vulgaris 'Alba'Hvit vanlig syrin 30-150
Thuja occidentalis 'Brabant'Søylethuja 'Brabant' over 150
Thuja occidentalis 'Holmstrup'Kjegletuja 'Holmstrup' under 30
Thuja occidentalis 'Smaragd'Søyetuja 'Smaragd' over 150
Tilia cordata 'DK'Vanlig Lind 30-150
Tilia cordata 'Polen'Vanlig Lind 30-150