familien på vestby planteskole
i arbeid på vestby planteskole

En familiebedrift

Vestby Planteskole er en familiebedrift som driver med produksjon av planter, og salg fra eget planteutsalg utenfor Sarpsborg i Østfold.

Vestby Planteskole har produsert og solgt planter fra begynnelsen av 1960 tallet. I løpet av disse årene har vi opparbeidet oss god kompetanse om hvilke krav plantene har til klima, og hvor de trives og ikke trives i store deler av Østfold. Denne kunnskapen kommer dere som kunder til gode, ved at vi kan anbefale dere hvilke planter som vil trives akkurat der dere bor.

Hagesenter og gartneri

Siden vi driver egen produksjon, har vi stort sett tilgang til nye friske planter gjennom hele sesongen på vårt hagesenter. Derfor holder vi forholdsvis jamne priser hele året, isteden for høye priser om våren og tilbud på restene på ettersommeren og høsten. Våre priser skal være veldig konkurransedyktige. For at dere skal få et innblikk i våre priser, ligger vår prisliste (for vårsesongen) i sin helhet her på våre nettsider. Siden plantene vokser hele sommeren, vil priser på en del sorter variere utover i sesongen, i takt med plantenes størrelse.

Alt av salg foregår fra eget hagesenter og gartneri forbundet med planteskolen.